Business Meet Up - wydarzenie biznesowe

Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej

Zagłębiowska Izba Gospodarcza w Dąbrowie Górniczej przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie zig.org.pl. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników strony. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP/HTTPS kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 

  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP/HTTPS o ile jest możliwa,
  • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
  • czas nadejścia zapytania,
  • pierwszy wiersz żądania HTTP/HTTPS,
  • kod odpowiedzi HTTP/HTTPS,
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony ZIG nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP/HTTPS

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Izby. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej w Dąbrowie Górniczej

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

W serwisie okresowo może być wykorzystywany sesyjny plik Cookie – do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Plik Cookie jest tworzony w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli jest tworzony, to występuje w określonym czasie, i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną serwisu zig.org.pl  powoduje usunięcie utworzonego pliku.

Odnośniki do innych stron

Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu zigbmu.pl.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Specjalista w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. W turkusowo zarządzanej firmie Marco sp. z o.o. zajmuje się promowaniem idei organizacji opartej na wartościach. Aktywnie działa w obszarze CSR, współtworzy zespół Fundacji MarcoPomaga, która działa na rzecz lokalnej społeczności. Reprezentuje firmę podczas branżowych konferencji i spotkań ze studentami, a także regularnie publikuje artykuły o autorskim stylu zarządzania Marco zarówno w lokalnych jak i ogólnopolskich mediach. Współtworzy również kampanię promocyjno – informacyjne oraz jest odpowiedzialna za cały obszar firmowych social mediów.

Marta Legut-Piechocińska
Specjalista w zakresie komunikacji

Zawodowo od 20 lat związana bezpośrednio z branżą Transport Spedycja Logistyka( TSL) i doświadczenie zdobywałam u wiodących operatorów branży. Aktualnie zarządzam działem spedycji międzynarodowej( drogowej, lotniczej, morskiej oraz kolejowej) w firmie FIEGE. W 2018 ukończyłam studia MBA( WSB/Franklin University).

Prywatnie szczęśliwa żona i mama 2 dzieci Zosi oraz Ignasia. Interesuje mnie tematyka społeczna, rozwój osobisty, to mikro zmiany w naszych codziennych nawykach dają nam najlepsze efekty. Lubię poznawać nowych ludzi, szanuję wszystkich, bo równość i wolność to nasze święte prawa, a najbardziej cenię tych którym chce się chcieć, bo to już zawsze połowa sukcesu. Jeśli miałabym zmieniać fach to chyba tylko i wyłącznie na krytyka podróżniczo kulinarnego.

Agata Kozielska
International Forwarding Manager Poland, Fiege sp. z o.o.

Współzałożyciel Open Innovation House, współautor okładkowego Corporate-Startup Synergy Sprint. Posiada 14-letnie doświadczenie na stanowisku eksperta i zarządzającego w obszarze wdrożeń innowacyjnych produktów w korporacjach i dużych firmach, jak również w regionalnych ekosystemach przedsiębiorczości i innowacji. Koordynował kilkadziesiąt programów innowacji korporacyjnych, w tym 20 międzynarodowych programów akceleracji i inkubacji startupów, dla firm takich jak Deutsche Telekom, Intel, Cisco, Nokia oraz w partnerstwie z m.in. Alior Bank, Philip Morris International, International Airlines Group.

W ramach podejmowanych aktywności biznesowych i mentoringowych Łukasz współpracował łącznie z 500 firmami innowacyjnymi (z ponad 20 krajów, z 6 kontynentów). Obecnie współzarządza firmą Open Innovation House, która za cel stawia sobie tworzenie efektywnych ekosystemów „otwartych innowacji” w dojrzałych firmach.

Łukasz Cieśla
Współzałożyciel Open Innovation House

Współzałożyciel Open Innovation House - niekonwencjonalnej firmy doradczej wyspecjalizowanej w zagadnieniach otwartych innowacji, współautor Corporate-Startup Synergy Sprint. Posiada bogate doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku na różnorodnych stanowiskach w obszarze controllingu finansowego, zarządzania projektami oraz audytu finansowo-operacyjnego..

Obecnie swoje szerokie doświadczenie wykorzystuje do stymulacji rodzimego ekosystemu innowacji - pracując zarówno ze startupami, dużymi firmami, instytucjami otoczenia biznesu oraz administracją publiczną i samorządową. Lubi i potrafi prowadzić wymagające projekty. W wyzwaniach, których się podejmuje, szuka niekonwencjonalnych i skutecznych metod osiągania rezultatów

Marcin Szymański
Współzałożyciel Open Innovation House

Współautorka narzędzia i metodyki Otwarte Karty. Od 8 lat współtworzy działający w innowacyjnym, turkusowym modelu samozarządzania zespół Studia Ilustratorsko – Projektowego DINKSY. Nagradzana za innowacyjne podejście do projektowania produktów i usług w konkursach MustHave! Łódź Design Festival oraz Śląska Rzecz – Zamek Cieszyn. Otwarte Karty to innowacyjne narzędzie i metodyka pozwalające ludziom pracującym w zespołach lepiej się ze sobą dogadywać. Wykorzystując proste słowa i frazy, które każdego dnia do siebie wypowiadamy pokazuje w jaki sposób sami tworzymy blokady we współpracy, w którym momencie powstają nieporozumienia i czego tak naprawdę potrzebujemy, aby móc skutecznie współpracować w danej grupie.

Urszula Szwed
Współautorka narzędzia i metodyki Otwarte Karty

Absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz MBA na Coventry University.

Orędowniczka zrównoważonego rozwoju, który zawsze znajdował się w kręgu jej zainteresowań. Obszarami zrównoważonego budownictwa, które szczególnie zajmują Alicję są: budynki cyrkularne oraz proces dekarbonizacji budownictwa. Autorka licznych raportów i publikacji, uznanych w branży budownictwa i nieruchomości. Prelegentka wielu konferencji i seminariów, organizowanych w kraju i za granicą.

Prywatnie mama, miłośniczka podróży (odwiedziła 79 krajów ze 196 planowanych) i ekologicznego, zdrowego trybu życia.

Alicja Kuczera
Dyrektor Zarządzająca Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC,
Przewodnicząca Europe Regional Network w World Green Building Council

Dąbrowianin, od 2006 r. pracuje w dąbrowskim samorządzie. Był szefem zespołu roboczego, który tworzył Strategię Rozwoju Dąbrowy Górniczej do roku 2020. Jako pełnomocnik prezydenta odpowiadał za wsparcie stowarzyszeń i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Inicjator szeregu dąbrowskich projektów, m.in.: Dąbrowski Budżet Partycypacyjny, Dębowy Maj Festiwal, Zagłębie wood, Nasze Aleje. Nasza Decyzja.

Pracował przy opracowaniu standardów budżetu partycypacyjnego w Polsce, stały uczestnik Ogólnopolskiego Forum Praktyków Partycypacji. Wśród samorządów promuje ideę dialogu i współpracy. Zaangażowany w działalność Sieci Miast Progresywnych oraz Kongresu Ruchów Miejskich. W roku 2016 został pierwszym zastępcą prezydenta Dąbrowy Górniczej.

Podczas wyborów w 2018 r., wybrany na urząd prezydenta miasta. Do głównych zadań do realizacji w najbliższych latach zalicza m.in.: wspólne przedsięwzięcia ze spółkami PKP, dotyczące budowy centrów przesiadkowych i zmian układów komunikacyjnych przy dąbrowskich dworcach; inwestycje realizowane z Tramwajami Śląskimi, poprawiające jakość transportu publicznego; rewitalizację śródmieścia, w oparciu o tereny po zakładach Defum; pozyskiwanie inwestorów zapewniających rozwój gospodarczy. Nie lubi słowa „ja”, lubi słowo „my”, dlatego wśród samorządowców promuję idę dialogu i współpracy.

Marcin Bazylak
Prezydent Dąbrowy Górniczej

Przedsiębiorczyni i innowatorka społeczna, Prezeska Zarządu w Leżę i Pracuję, pierwszej agencji marketingowej, która powstała po to, by dać pracę osobom z niepełnosprawnością ruchową. Cofounderka startupu Zdalniacy, łączącego pracodawców z kandydatami z niepełnosprawnością ruchową, którzy mogliby pracować zdalnie.

Używa marketingu do zmiany kawałka świata na lepsze. Często występuje publicznie i szkoli w obszarach ekonomii społecznej i marketingu. Obala mity na temat niepełnosprawności, promuje unikalne talenty osób z niepełnosprawnościami oraz innowacyjność i pracę zdalną jako szansę na zmniejszanie barier na rynku pracy.

Bizneswoman Roku w kategorii działalność społeczna, laureatka polskiej edycji rankingu Forbes "30 Under 30”, reprezentantka Polski w trakcie wydarzenia Merit360, gromadzącego młodych ludzi zdeterminowanych do realizowania Zrównoważonych Celów Rozwoju ONZ.

Członkini Rady Biznesu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz aktywna obywatelka programu British Council – Active Citizens for Social Enterprise.

Majka Lipiak
Prezes Zarządu agencji marketingowej Leżę i Pracuję, przedsiębiorczyni i innowatorka społeczna

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. rozwoju gospodarczego Naczelnik Wydziału Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów (WRP), od ponad 18 lat pracuje w administracji samorządowej.

Odpowiedzialna za prace dot. przygotowania, aktualizacji i realizacji dokumentów strategicznych w tym Strategii Rozwoju Miasta: Dąbrowa Górnicza 2022 oraz Programu Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2023. Koordynator pilotażowego przedsięwzięcia PPP dotyczącego budowy drogi do terenów inwestycyjnych oraz uczestnik wielu zespołów interdyscyplinarnych z zakresu regionalnych dokumentów strategicznych; projektów międzygminnych i międzywydziałowych, w tym Zespołu ds. Fabryki Pełnej Życia w Dąbrowie Górniczej. Zaangażowana w bieżącą współpracę z przedstawicielami Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej, Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera.

Największą satysfakcję zawodową przynosi mi współpraca z przedsiębiorcami oraz szeroko pojęte przedsięwzięcia na rzecz rozwoju miasta prowadzone przez miejski Zespół WRP. Efektem tego jest dynamiczny rozwój terenów inwestycyjnych w Dąbrowie Górniczej oraz projekty na rzecz wsparcia przedsiębiorczości, w tym szczególnie stworzenie przestrzeni Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz stałe poszerzanie jego oferty.

Ewa Fudali-Bondel
Pełnomocnik Prezydenta Dąbrowy Górniczej ds. Rozwoju Gospodarczego

Doświadczony strateg i moderator procesów innowacyjnych. Jeden z pionierów service design w Polsce. Współpracuje z zarządami firm, organizacji i instytucji w obszarze strategii, innowacji i designu. Doradca i przedsiębiorca, inwestuje w modelu venture design. Współzałożyciel think-tanku Service Design Polska oraz Very Human Services - agencji zajmującej się badaniami i projektowaniem.

Wojtek Ławniczak
Doświadczony strateg i moderator procesów innowacyjnych

Trener biznesowy i mentor rozwoju, certyfikowany szkoleniowiec Bazy Usług Rozwojowych, autorka książki „Najważniejsza decyzja”, była posłanka na sejm (VI i VII kadencji), ale najbardziej znana jako mistrzyni świata i Europy w boksie zawodowym i kick-boxingu. Zorientowana na dążenie do celu, ale zawsze trzymająca się zasad fair play i budowania dobrych relacji z otoczeniem.

Doświadczenie, które zdobyła w ringu jest nieocenione w pracy czy codziennym życiu. Często spotyka się z pytaniami jak to jest, kiedy staje się twarzą w twarz z przeciwnikiem, co się wtedy czuje i jak sobie poradzić z tak ogromnym stresem. Jak skupić się na swoim zadaniu, gdy dookoła jest tak wiele odwracających uwagę i stresogennych czynników. Jak wierzyć w swoje możliwości, gdy cały czas czuje się oddech konkurencji. Wiele zaczerpniętych ze świata sportu mechanizmów radzenia sobie z tymi wyzwaniami, można z powodzeniem przenieść na życie codzienne. Walka jest nierozerwalną częścią życia człowieka i zrozumienie jej istoty, a przede wszystkim poznanie siebie samego, to droga do sukcesu w każdej dziedzinie.

Atutami Iwony Guzowskiej są autentyczne zaangażowanie i unikalna wiedza, gdyż swoich umiejętności nie zawdzięcza akademickim kursom, a własnemu doświadczeniu. Potrafi pracować z ludźmi o zróżnicowanych temperamentach i silnych charakterach. Skupia się na budowaniu dobrych relacji, pielęgnowaniu skupienia i uważności, a także radzenia sobie z emocjami oraz ekstremalnym stresem, który w pracy zespołowej zawsze, w pewnym momencie realizacji projektu bierze górę. Uczestnicy jej szkoleń kończą swoje kursy z przekonaniem, że można i warto jest działać, że trzeba podnieść rękawicę.

Iwona Guzowska
Trener biznesowy i mentor rozwoju

Absolwentka socjologii, filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Śląskim oraz Szkoły Trenerów Meritum w Katowicach. Specjalistka w obszarze Human Resources. W procesie zarządzania kapitałem ludzkim rozwija proces rekrutacji, wdrożenia nowych pracowników oraz szkolenia wewnętrzne. Swoimi działaniami wspiera komunikację wewnętrzną oraz zewnętrzną w organizacji. Na bieżąco stara się podnosić swoje kompetencje i kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i branżowych wydarzeniach, zarówno jako uczestniczka jak i prelegentka.

Agnieszka Wojtczak
Specjalistka w obszarze Human Resources

Od ponad 20 lat związany zawodowo z samorządem terytorialnym. Od 2010 roku Prezydent Będzina. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach o specjalizacji: marketing na rynkach krajowych i zagranicznych, zarządzanie projektami europejskimi i informatyka w zarządzaniu i marketingu oraz studiów podyplomowych Executive MBA w Akademii WSB. Największą pasją jest praca na rzecz społeczności lokalnej. Zawsze aktywny, czerpiący dużo zadowolenia i satysfakcji z pracy.,

Łukasz Komoniewski
Prezydent Będzina

Pracowała w Śląskim Centrum Chorób Serca, gdzie prowadziła Pracownię LDL-Aferezy i Promocji Zdrowia. Kolejnym etapem jej kariery zawodowej była praca w szpitalach w wielkiej Brytanii. W 2010r., poszukując nowych wyzwań oraz pod wpływem osobistych doświadczeń, postanowiła otworzyć Klinikę Medycyny Estetycznej w Irlandii Północnej, a następnie w Londynie- na sławnej Harley Street (jest jedyną Polką, która jest właścicielką Kliniki Medycyny Estetycznej w tym prestiżowym miejscu). Od wielu lat prowadzi szkolenia dot. tematyki zdrowej skóry, starzenia się i nowych rozwiązań technologicznych w medycynie, a także powikłań pozabiegowych- dla lekarzy, dentystów oraz pielęgniarek. Jest innowatorem i pionierem wielu zabiegów medycyny estetycznej, które zostały opatrzone zastrzeżonym znakiem towarowym np. 6 D Laser Lift. Stworzyła również swoją linię innowacyjnych kosmetyków cenionych i nagradzanych na świecie. Wspiera charytatywnie wiele inicjatyw społecznych m.in. Bal Polski w Londynie, Fundację „MukoHelp”, inicjatywę „Onkoczepek”, a także indywidualne potrzeby ludzi, którzy znaleźli się w trudnych sytuacjach życiowych. W ostatnim roku otworzyła także filię swojej Kliniki Medycyny Estetycznej „ Dr.Gabriela” w województwie śląskim w Polsce.

Wielokrotnie uhonorowana prestiżowymi nagrodami w dziedzinie medycyny i biznesu na świecie. Pacjentami jej kliniki są członkowie wielu rodzin królewskich, znane osoby ze świata kultury, sztuki i biznesu.

dr Gabriela Mercik
Lekarz

Prezes Rady Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej oraz prezes Zarządu spółki Dąbrowskie Wodociągi. Doświadczony przedsiębiorca i menadżer, od 2004 roku związany z sektorem prywatnym, gdzie pełni funkcje m.in. dyrektora finansowego oraz członka zarządu w spółkach kapitałowych. Specjalizuje się w usprawnianiu i wdrażaniu procesów, strategicznym rozwijaniu działalności przedsiębiorstw, którymi zarządza oraz pozyskiwaniem funduszy i partnerstw biznesowych.

Piotr Gil
Prezes Rady Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej oraz prezes Zarządu spółki Dąbrowskie Wodociągi

Przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, pierwszej metropolii w Polsce. Koordynuje prace związane z realizacją przez Metropolię ustawowych zadań: kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju społecznego i gospodarczego, rozwoju i integracji publicznego transportu zbiorowego oraz promocji. Wcześniej pełnił funkcję wicemarszałka województwa śląskiego, gdzie odpowiadał za sprawy związane m.in. z Europejskim Funduszem Społecznym oraz Ochroną Środowiska i Gospodarki. W latach 1999 – 2003 prowadził działalność gospodarczą, następnie w 2003 roku założył jedną z pierwszych w Polsce agencji zatrudnienia, firmę WORKER Sp. z o.o., która stała się wkrótce jedną z największych firm, działających w swojej branży. W 2007 WORKER Sp. z o.o. została sprzedana międzynarodowemu inwestorowi. W momencie sprzedaży, spółka notowała przychody na poziomie ponad 50 mln zł, zatrudniała i delegowała blisko 3 tys. pracowników.

Kazimierz Karolczak
Przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Psycholog, psychoterapeuta, profesjonalny coach, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, trener grupowy rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, mediator.

Agnieszka Szeptuch
Psycholog

Rafał Sonik znany jest przede wszystkim jako sportowiec i pierwszy Polak, który indywidualnie wygrał legendarny Rajd Dakar. Przed historycznym sukcesem w styczniu 2015 roku, trzykrotnie stawał na podium tej morderczej rywalizacji. Na swoim koncie ma również dziewięć zwycięstw w Pucharze Świata.

Utytułowany krakowianin podkreśla, że sport to jego ogromna pasja, ale w życiu jest przede wszystkim przedsiębiorcą. W rodzinnym mieście, w okresie studiów założył jeden z pierwszych domów handlowych. Był wiodącą postacią w procesie wprowadzania na polski rynek takich marek jak McDonalald’s czy British Petroleum. Jego najważniejszą firmą jest Gemini Holding, która współpracuje z wieloma zagranicznymi sieciami, ale przede wszystkim buduje i zarządza centrami handlowymi Gemini Park w Bielsku-Białej, Tarnowie i Tychach.

Quadowiec i przedsiębiorca w swoim codziennym życiu nie zapomina również o innych. Od ponad 20 lat wspiera Stowarzyszenie Siemacha, które dba o wyrównywanie szans rozwojowych młodzieży. Jest również założycielem Stowarzyszenia Czysta Polska, zajmującego się projektami ochrony i sprzątania cennych przyrodniczo terenów w Polsce.

Rafał Sonik
Przedsiębiorca i sportowiec

Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych Akademii WSB oraz Pełnomocnik Rektora ds. strategii. Nauczyciel akademicki z dwudziestoletnim doświadczeniem zajmujący się między innymi tematyką planowania biznesu, przedsiębiorczości i rozwoju lokalnego.

Ekspert, konsultant opracowań strategicznych dla biznesu i sektora publicznego na poziomie lokalnym i regionalnym. Członek krajowych i międzynarodowych organizacji – m.in. Polskiej Akademii Nauk w Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska, polskiej sekcji European Regional Science Association, American Management Association.

Zaangażowany w działalność społeczną obecnie między innymi w Fundacji Kreatywny Śląsk oraz w Radzie Gospodarczej przy Prezydencie Siemianowic Śląskich. Kierownik licznych projektów przedsiębiorczych, edukacyjnych i społecznych.

dr Marcin Budzyński
Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych Akademii WSB oraz Pełnomocnik Rektora ds. strategii

Od zawsze związany z Sosnowcem, tu się urodził, tu kończył szkoły, tu pracuję i tu mieszka. Absolwent administracji publicznej. Był radnym, wiceprzewodniczącym oraz przewodniczącym Rady Miejskiej, zastępcą prezydenta, członkiem zarządu województwa śląskiego, a od 2014 roku, dzięki zaufaniu mieszkańców, prezydentem. Cztery lata później z powodzeniem ubiegał się o reelekcję. Reprezentuje Sosnowiec w Związku Miast Polskich, a także Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Bądźmy dumni z Sosnowca!.

Arkadiusz Chęciński
Prezydent Sosnowca

Polski dziennikarz, prezenter telewizyjnych programów informacyjnych i publicystycznych. Pracę dziennikarza rozpoczął w Radiu Top, kolejno przez ponad 12 lat pracował bez przerwy w TVP, prowadząc między innymi: Monitor Wiadomości i Gość Jedynki w TVP1, programy poświęcone wejściu Polski do Unii Europejskiej, programy publicystyczne w TVP3 i Aktualności w TVP Katowice.

W TVP pracował także w zagranicznej redakcji TAI oraz jako śląski reporter TVP. Od 2011 pracował w TVP Info gdzie do połowy lutego 2016 współprowadził Poranek Info. Z TVP odszedł w sierpniu 2016. Od 9 listopada 2016 do 30 listopada 2018 współprowadził wraz z Beatą Tadlą, serwis informacyjny Nowa TV – 24 godziny. Obecnie twórca serwisów internetowych: czyztak.pl oraz dziennikmetropolii.pl

Marek Czyż
Dziennikarz, prezenter telewizyjny

Ekspert z zakresu doradztwa strategicznego, inwestycji publicznych, zarządzania środowiskowego, restrukturyzacji infrastruktury publicznej oraz w obszarze funkcjonowania programów unijnych. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Robotyki oraz studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, a także z zakresu MBA w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Ukończył Uniwersytet Śląski w Katowicach uzyskując tytuł naukowy doktora. Jest członkiem m.in. Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, członkiem Komitetu Budowy Maszyn przy PAN w Warszawie przewodniczącym Rady Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0, przewodniczącym Rady Programowej Klastra SA&AM KSSE, przewodniczącym Komitetu Zarządzającego Klastrem Energii Żywiecka Energia Przyszłości", wiceprzewodniczącym Rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności), członkiem Rady Polsko-Niemieckiego Centrum Hybrydowych Konstrukcji Lekkich oraz Komitetu Sterującego "Program dla Śląska" przy Wojewodzie Śląskim, a także Rady Uczelni Politechniki Śląskiej w Gliwicach i przewodniczącym Rady Lokalnej Grupy Działania LGD Żywiecki Raj. Ambasador Regionalny Województwa Śląskiego podczas Światowej Wystawy EXPO 2020 w Dubaju, a także Wiceprzewodniczący Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach.

Jego pasją jest komunikacja społeczna i polityczna, projekty europejskie, zagadnienia związane z rozwojem samorządu terytorialnego, ekologia oraz zrównoważona energia. Od lat aktywnie działa także społecznie. Jest członkiem Stowarzyszenia Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menedżerów Nostra Res" z Katowic, a także członkiem Rady Ekspertów Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz wiceprezesem stowarzyszenia Pro Silesia i rady Fundacji Rodzina w Służbie Człowieka.

Prywatnie najważniejsza jest dla niego rodzina. Jest mężem i tatą trojga dzieci.

dr Janusz Michałek
Prezes Zarządu KSSE S.A.